Per què s'ha tornat a posar de moda "Ata la jaca", de Ismael?

SEGUIU LLEGINT...