Gran Paròdia dels 'tratges' de Camps...

SEGUIU LLEGINT...

Yuto Miyazawa, amb nou anys, toca la guitarra millor que molts guitarristes professionals

SEGUIU LLEGINT...

Pakito el latero, una 'poesia musical' als venedor de llaunes...

SEGUIU LLEGINT...

A qui no li ha passat alguna vegada... mal d'amors!

SEGUIU LLEGINT...

Bohemian Rhapsody, amb aparells informàtics. Impressionant!

SEGUIU LLEGINT...